ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Ο ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (12 ΤΟΜΟΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) -ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ο ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (12 ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) -ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ. Ο «Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας» είναι η μεγαλύτερη αγιολογική και εορτολογική [...]

ΣΥΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΜΑΣ -π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΣΥΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΜΑΣ -π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ (ΓΡΗΓΟΡΗΣ). Σύνεσις: το συνιέναι, το εννοείν, γνώσις, φρόνησις, ορθοφροσύνη, εγκράτεια. Παράνοια: εσφαλμένη διανόησις, [...]