ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ -2 τομοι -ΦΩΤΑΚΟΣ (ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ) -ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Περιεχόμενα: Επιστολή Φωτάκου προς τον Γεώργιον Τερτσέτην, Βίος συγγραφέως, Φιλική Εταιρία , Ο κλήρος, Κλέπται και Αρματωλοί, Οι Κοτσαμπάσιδες, Πώς εδιοικούντο οι κοινότητες, Τα προ της επαναστάσεως, Τυχαίαι περιστάσεις, αι οποίαι συνετέλεσαν εις την ανάπτυξιν της πατροπαραδότου ιδέας περί ελευθερώσεως του Έθνους, Διάδοσις της ιδέας της επαναστάσεως από τους Φιλικούς εις την Πελοπόννησον, Προετοιμασίαι δια τον μέλλοντα αγώνα, Είσοδος πολλών καπεταναίων εις την Πελοπόννησον από διάφορα μέρη και ιδίως του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Είσοδος των καπεταναίων εις τας Καλάμας και παράδοσις των εκεί Τούρκων, Εκστρατεία των καπεταναίων δια τα διάφορα φρούρια της Πελοποννήσου, Πρώτη μάχη κατά των Φαναριτών Τούρκων, Πολιορκία Καρύταινας, Στρατόπεδον Πιάνας, Διασκόρπισις αυτού από τους Τούρκους της Τριπολιτσάς, Απρόβλεπτος σύναξις των καπεταναίων, όπου ευρέθησαν εις τον πόλεμον της Καρύταινας και άλλων εις το χωρίον Πάπαρι, Διάλυσις του στρατοπέδου των Κερασιών, Σύστασις του στρατοπέδου Βερβαίνων, Μάχη Λεβιδίου, Επανάστασις Ψαρών, Σπετσών και Ύδρας . Πρώτη σύστασις στρατοπέδου εις Βαλτέτσι και ταχεία διάλυσις αυτού. Σύστασις δευτέρα των στρατοπέδων Πιάνας, Χρυσοβιτσιού και Βαλτετσίου, Σύστασις του στρατοπέδου της Κορίνθου, Έλευσις Κεχαγιά μπεη. Μάχη Βερβαίνων και Δολιανών, Στρατοπέδευσις των Ελλήνων εις την Ζαράκοβαν και εις τα Τρίκορφα, Έλευσις του Δ. Υψηλάντου και υποδοχή αυτού, Παράδοσις της Μονεμβασίας, Μάχη του Πάνου Κολοκοτρώνη κατά τον Μικρόν Μύτικα και Μαντσαγρά, Μάχη εν Λάλα κ.ά.
Οι δύο τόμοι 562 σελίδες σύνολο. 48,00 / 30,00€ (37%)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *