ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βιβλικές Μελέτες και Βοηθήματα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ -ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ -ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ (ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1986)

Νεοελληνική ερμηνευτική απόδοση-Κείμενο -Σύντομα εισαγωγικά και ερμηνευτικά σχόλια. Περιέχει έγκριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Περιέχει ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. 176 σελ. 5€ [...]