ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ -ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Βιογραφίες, Μαρτυρίες.

Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Ο ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ -ΒΙΟΣ ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ -ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΟΧ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021

Η βιογραφία με πλούσιο φωτογραφικό υλικό του πρωτεργάτη του παλαιού ή πάτριου ημερολογίου Ματθαίου Βρεσθένης. Περιέχει Παρακλητικό Κανόνα λόγω της αγιοποίησής του από [...]