ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Κείμενα Πατέρων της Εκκλησίας.

ΑΠΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ +ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ -ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΟΥ (1899-1900)

Παλαιό βιβλίο του 19ου αιώνα που περιέχει: ΑΠΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ σε μετάφραση Μιχαήλ Γαλανού και Νικολάου Γαλανού (Πρόλογος: 29 Μαίου 1899). Ένα [...]

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑ -ΚΑΤΑ ΑΡΕΙΑΝΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ) -ΕΠΕ -ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ /ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ

Περιέχει ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ Α (ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΑΡΕΙΑΝΩΝ Α+Β). Οι μόνες γνήσιες ομιλίες κατά Αρειανών του Αθανασίου. Οι επόμενες (στον Γ τόμο) ομιλίες κατά Αρειανών [...]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ- ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ- ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ (1968). Περιέχει σε μετάφραση στη νεοελληνική 35 ομιλίες περί Φιλαργυρίας Πλεονεξίας Ασωτίας Πολυτέλειας του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σχήμα 17 [...]