ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΜΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ -ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΟΥ (ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ 2009)

Στο έργο παρουσιάζονται οι νέες ερμηνευτικές τάσεις, ο σύγχρονος αποκαλυπτισμός και οι ενθουσιαστικές τάσεις, ενώ ταυτόχρονα το κείμενο αναλύεται υπό το πρίσμα της [...]