ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΕΜΠΕΛΑ (1932)

ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ -Π.ΤΡΕΜΠΕΛΑ (ΕΚΔΟΣΗ 1932). Εξετάζει αν και ποια η σχέση του Χριστιανισμού με τις αρχαίες ειδωλολατρικές μυστηριακές θρησκείες. Μυστηριακαί θρησκείαι εν γένει, Η [...]