ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΜΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ -ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΟΥ (ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ 2009)

Στο έργο παρουσιάζονται οι νέες ερμηνευτικές τάσεις, ο σύγχρονος αποκαλυπτισμός και οι ενθουσιαστικές τάσεις, ενώ ταυτόχρονα το κείμενο αναλύεται υπό το πρίσμα της [...]

666 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΣΤΙ (ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 13:18) -ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ (2004)

Το βιβλίο άπτεται δυσκολοτάτων και σπουδαιοτάτων ζητημάτων, και διατυπώνονται σ’ αυτό πρωτότυπες και λίαν αξιοπρόσεκτες απόψεις και ερμηνείες. Όσα περιγράφονται στην Αποκάλυψι δεν [...]