ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ -ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ 1986)

Χριστιανική προσέγγιση στον Μαρξισμό: Μαρξισμός μια ακόμα θρησκεία, Οι μάζες και το άτομο, Ρομαντικός σοσιαλισμός, Ο Μαρξισμός είναι επιστήμη;, Οι αδυναμίες του Μαρξισμού, [...]