ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ -ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ (ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ 1996)

Ένα βιβλιαράκι έντονου ποιμαντικού ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση του πένθους. Καταγράφει τη θεολογική αλλά και την ανθρώπινη διάσταση του θέματος προσφέροντας προοπτική ελπίδας [...]

ΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ -JOHN MOTT & G.SHERWOOD EDDY (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1920)

Μετάφρασις εκ του Αγγλικού, του δημοσιευθέντος υπό της Διεθνούς Επιτροπής του Χριστιανικού Συλλόγου των Νέων. Τύποις Χ.ΜΑΤΤΕΟΣΙΑΝ. Τιμάται 5 Γροσίων. 32 σελίδες. 2,00€ [...]