ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΕΘ’ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ- ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΦΥΛΛΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1929

Τα τέσσερα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων στην μετάφραση του Βάμβα, μαζί με ιστορικά και ερμηνευτικά σχόλια που μεταφράστηκαν από Γαλλική έκδοση. [...]