ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ -ΛΟΥΒΑΡΗ / ΧΑΣΤΟΥΠΗ -3 ΤΟΜΟΙ -ΓΙΟΒΑΝΗΣ 1960

Ένα μνημειώδες έργο από τον Αθανάσιο Χαστούπη, καθηγητή Εισαγωγής και Ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης σε συνεργασία με τους Μητροπολίτη Νούβιας Άνθιμο, Παν.Χρήστου, Αθαν.Γερομίχαλο, [...]

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ- ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΛΗ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ (ΒΕΛΛΑ) -ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Από τούς καθηγητές Β.Βέλλα, Ε.Αντωνιάδη, Α.Αλιβιζάτου, Γ.Κονιδάρη. Το αρχαίο κείμενο με παράλληλη μετάφραση. Είναι σε πολυτονικό σύστημα και σε γλωσσικό επίπεδο απλής καθαρεύουσας. Σκληρό [...]